Szybki Przegląd Utrzymania Ruchu

Chcesz uzyskać od SKF bezpłatną poradę w zakresie utrzymania ruchu właściwą dla danego zagadnienia?

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o praktykach obsługi technicznej łożysk? Jesteś ciekaw, jak wypadają Twoje metody w porównaniu do praktyk Twoich partnerów i konkurentów?

Wypełniając nasz nowy, dedykowany formularz, możesz dokonać przeglądu i porównać swoje praktyki w zakresie obsługi technicznej łożysk z praktykami stosowanymi przez podobne firmy z tej samej branży. 

Po zakończeniu udostępnimy Ci dostosowany do Twoich potrzeb wykres radarowy stopnia zaawansowania obsługi technicznej, co ułatwi Ci identyfikację obszarów wymagających poprawy. Ponadto zaproponujemy Ci zalecenia i sugestie dotyczące sposobów poprawy zidentyfikowanych obszarów. Im więcej szczegółów podasz, tym więcej porad będziemy mogli Ci zaoferować.

Potrzebujesz kolejnego powodu, aby wziąć udział? Jeśli wskażesz jedno konkretne zagadnienie związane z utrzymaniem ruchu, w odniesieniu do którego chciałbyś uzyskać fachową poradę od zespołu SKF, możesz przesłać szczegółowe informacje i odpowiednie zdjęcia w ramach przeglądu, abyśmy mogli udzielić Ci wsparcia w postaci dostosowanych do danego zagadnienia zaleceń.

Wypełnienie formularza zajmie Ci około 20 minut. Po jego przesłaniu możesz pobrać swoje indywidualne wyniki w postaci wykresu radarowego, a ekspert SKF skontaktuje się z Tobą w celu bardziej szczegółowego omówienia wyniku i możliwości, bez żadnych zobowiązań.

Sprawdź, czy ustawienie lokalizacji w prawym górnym rogu ekranu jest prawidłowe i w razie potrzeby dostosuj je.

Czy się zgadzasz?

Aby uatrakcyjnić ofertę, wśród uczestników rozlosujemy dwa fabrycznie nowe termometry SKF TKTL 11.