Đánh giá nhanh công việc bảo trì

Nhận lời khuyên cụ thể miễn phí về vấn đề bảo dưỡng từ SKF?

Bạn có muốn biết thêm về thực hành bảo dưỡng vòng bi? Muốn so sánh tình trạng bảo trì của bạn với những nhà máy đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh của bạn?

Bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi chuyên dụng mới của chúng tôi, bạn có thể xem xét và đánh giá tình trạng thực hành bảo dưỡng vòng bi của mình với các công ty tương tự trong cùng ngành.

Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một biểu đồ radar hiện thực về bảo trì đang làm, giúp bạn đơn giản hơn việc xác định các khu vực cần cải thiện. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các khuyến nghị và đề xuất về cách cải thiện các lĩnh vực đã xác định. Bạn càng đưa ra nhiều thông tin chi tiết, chúng tôi càng có thể cung cấp cho bạn nhiều lời khuyên hơn.

Cần một lý do khác để tham gia? Nếu bạn nói rõ một vấn đề bảo trì cụ thể mà bạn muốn có lời khuyên chuyên môn từ SKF, bạn có thể tải lên các chi tiết và ảnh hỗ trợ như một phần của bài đánh giá, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn đưa ra các đề xuất cụ thể phù hợp.

Bạn sẽ mất khoảng 20 phút để hoàn thành bảng câu hỏi. Sau khi gửi, bạn có thể tải xuống kết quả cụ thể của mình dưới dạng biểu đồ radar và chuyên gia SKF sẽ liên hệ với bạn để thảo luận chi tiết hơn về kết quả và cơ hội mà bạn không cần bất kỳ cam kết nào.

Vui lòng kiểm tra xem cài đặt nước của bạn ở góc trên cùng bên phải trên màn hình này có đúng không và điều chỉnh nếu cần

Bạn có đồng ý không?